Aflever ubrugt og udløbet medicin på apoteket

40% af danskerne ved ikke, at de ikke må smide medicinrester ud i skraldespanden. I stedet skal de aflevere medicinrester på apotekerne.

Ny kampagne: Flere skal aflevere medicinrester på apoteket

Hvert år køber 4,1 mio. danskere medicin på recept. 40 procent af danskerne ved ikke, at medicinrester skal indleveres på apoteket. Derfor er Pharmadanmark, Lægeforeningen, Gigtforeningen, Danmarks Apotekerforening og Ældre Sagen gået sammen om en fælles kampagne fra 16. til 31. maj 2022. Kampagnes hovedformål er at sætte medicinspild på dagsordenen og informere om, at medicinrester skal afleveres på apoteket.

Medicinrester kan være farlige at indtage for dig og andre. Derfor skal de afleveres på apoteket.

Giv ikke gammelt medicin videre til andre. Tag heller ikke selv imod overskydende medicin fra andre – selvom det bunder i en sympatisk tanke. Medicinrester kan være farlige for dig og andre. Aflever det i stedet på apoteket og opfordre andre til det samme.

Er du i tvivl om din medicin stadig kan bruges, så tag det med på apoteket, som kan vejlede dig eller tage imod medicinen, hvis det er for gammelt eller af andre årsager ikke skal bruges.

Se dine skabe og skuffer igennem for ubrugt og udløbet medicin. Saml det og aflever det på apoteket. Sådan kan du være med til at gøre en forskel for dig selv, samfundet og miljøet. Vidste du fx, at mere end 20% af alle medicinrester afleveres i ubrudt emballage?

Medicinresterne skal sorteres, før du afleverer dem på apoteket: Kanyler skal i en kanyleboks, mens emballage som pilleglas og papæsker skal sorteres som dit øvrige affald.

Alliancepartnerne